Spataderen

Spataderen
Spataderen zijn bloedvaten die zich verdikken en zichtbaar worden vanwege verzwakte kleppen waardoor het bloed zich verzamelt in plaats van naar het hart stroomt. Ze zien eruit als opgezwollen, donkerblauwe of paarse bloedvaten die kunnen opbollen in de huid en komen meestal in de benen voor. Veel mensen voelen zich onzeker over het uiterlijk van deze bloedvaten en ze kunnen ook pijn lijden of er ongemak van hebben en andere complicaties ervaren die het ernstiger maken dan alleen een cosmetisch probleem.
Endoveneuze laserablatie is een van de nieuwste methoden voor de behandeling van spataders die gebruikmaakt van laser en andere lichttechnologieën. De techniek houdt in dat lichtenergie bij een te behandelen ader wordt afgeleverd via een laservezel die in de ader wordt ingebracht. De energie wordt geabsorbeerd door de aderwand. Hierdoor coaguleert het bloed en bezwijkt het bloedvat. Tijdens de behandeling van het bloedvat wordt de laservezel teruggetrokken tot de gehele lengte van het bloedvat vernietigd is.
Hoewel EVLA belangrijke voordelen biedt, zoals het wegnemen van de noodzaak van een operatie, kent de behandeling ook een aantal nadelen. De ingreep kan worden uitgevoerd met verschillende lasergolflengten en vezeltypen, maar deze zijn niet allemaal even veilig en effectief. Het handmatige terugtrekken van de laservezel kan een langzame, vervelende en arbeidsintensieve taak zijn voor de arts. En verder, omdat het handmatige terugtrekken nu eenmaal niet kan plaatsvinden met een stabiele snelheid, loopt de behandeling van het bloedvat soms niet helemaal gelijkmatig. Hierdoor kan het bloedvat zich onvolledig sluiten, wat tot aderperforatie en een hoog percentage terugkerende spataderen kan leiden.
Alma Lasers
X